Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 1.3.2018 ja sitä on päivitetty viimeksi 8.7.2023.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sävymedia
www.savymedia.fi
turvallisuus at savymedia piste fi

Rekisterin nimi

Sävymedian käyttäjärekisteri (Säkä)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältöä käytetään käyttäjä- ja asiakassuhteiden hallinnointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköposti
– markkinointiluvat ja -kiellot.

Mikäli henkilö on tilannut maksullisia palveluita, laskutusta varten kerätään yllä mainittujen lisäksi seuraavat tiedot:
– postiosoite
– puhelinnumero
– yritystiedot.

Sävymedia ei kerää verkkopalveluissaan seurantatietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjän itsestään ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu tehokkain teknisin keinoin ja pääsy tietoihin on sallittu vain erikseen määritetyille henkilöille. Rekisteri on varustettu seurantajärjestelmällä ja rekisterin käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itsestään tallennetut tiedot. Pyyntö lähetetään edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen omakätisesti allekirjoitettuna.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus korjata ja täydentää tietojaan. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä vanhentuneet ja tarpeettomiksi käyneet tiedot omatoimisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisterinpitäjä voi myös korjata virheellisiä tietoja oma-aloitteisesti.

Vanhentuneen tiedon poisto

Palveluntarjoaja poistaa rekisteristä yli kaksi (2) vuotta vanhat tiedot oma-aloitteisesti. Tätä vanhempia tietoja säilytetään vain siltä osin, kun laissa on määritetty poikkeavia säilytysaikoja (esimerkiksi kirjanpitoaineisto). Tällöinkin pyritään siihen, että säilytettäviä henkilötietoja on mahdollisimman vähän.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Kirjalliset ja omakätisesti allekirjoitetut poistopyynnöt tulee osoittaa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Markkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä markkinoinnista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut oikeudet

Muiden oikeuksien osalta sovelletaan Euroopan Unionin GDPR-tietosuoja-asetusta ja voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia.