Vuokralaitteiden erityisehdot

Päivitetty 22.7.2021.

Laitteiden hinnoittelu

Vuokralaitteet on hinnoiteltu päiväkohtaisesti. Ajantasainen hinta on näkyvillä Sävymedian verkkokaupassa. Vuokra-ajalla on viiden päivän vähimmäiskesto.

Laitteiden saatavuus

Vuokralaitteita on saatavilla rajallinen määrä. Varausta ei voi tehdä, mikäli haluttuna ajankohtana ei ole vapaita laitteita.

Laitteiden vuokraaminen

Laitteet vuokrataan Sävymedian verkkokaupan kautta sähköisesti. Laitevuokra maksetaan tilaushetkellä ennakkoon. Mikäli asiakas ei pysty käyttämään sähköistä varausjärjestelmää, tilauksen voi tehdä myös puhelimitse ja maksaa noutohetkellä pankki- tai luottokortilla.

Lainalaitteet noudetaan pääsääntöisesti Sävymedian toimistolta sovittuna ajanhetkenä. Sävymedia voi harkinnan mukaan tarjota lainalaitteen toimituksen erilliskorvausta vastaan.

Henkilöllisyys on todistettava laitteiden luovutushetkellä. Vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Sävymedialla on tarpeen mukaan oikeus periä pantti ennen vuokralaitteen luovuttamista asiakkaalle. Pantti palautetaan asiakkaalle, kun lainalaite on asianmukaisesti palautettu Sävymedialle.

Laitteiden käyttäminen

Asiakas sitoutuu käyttämään lainalaitteita niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Asiakas saa apua laitteen käyttöön Sävymedialta.

Mikäli laite luovutetaan alaikäisen käyttöön, vuokraaja vastaa laitteen asianmukaisesti käyttämisestä.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet palautetaan poikkeuksetta Sävymedian toimistolle.

Vuokratut laitteet on palautettava viimeistään viimeisenä vuokrauspäivänä. Erikseen sovittaessa laitteet voi palauttaa aiemminkin, mutta käyttämätöntä vuokra-aikaa ei hyvitetä. Mikäli palautus tehdään myöhässä, Sävymedia veloittaa ylitetyn vuokra-ajan kaksinkertaisella päivätaksalla.

Vuokra-ajan jatkamista voi tiedustella Sävymedialta. Vuokra-ajan jatkaminen voi olla mahdollista, mikäli laitetta ei ole varattu seuraavalle asiakkaalle.

Laitteet on palautettava puhtaina ja siinä kunnossa kuin ne on asiakkaalle luovutettu. Myös kaikki oheistarvikkeet on palautettava.

Mikäli laite jää kokonaan palauttamatta tai sitä ei kohtuullisen ajan kuluessa ole palautettu, Sävymedia siirtää laitteen hankintakuluja vastaavan summan perintään asiakkaan lukuun.

Laitteiden rikkoutuminen tai katoaminen

Mikäli laite tai sen osa rikkoutuu tai vahingoittuu vuokra-ajan aikana, asiakkaan on ilmoitettava tapahtuneesta välittömästi Sävymedialle. Mikäli laite on hajonnut tahallisen tai sitä vastaavan toiminnan takia tai huolimattoman tai virheellisen käytön johdosta, vastaavan laitteen hankintakulut laskutetaan asiakkaalta.

Mikäli laite katoaa vuokra-ajan aikana asiakkaan toimista johtuen, vastaavan laitteen hankintakulut laskutetaan asiakkaalta. Asiakas vapautuu tästä korvausvelvollisuudesta, mikäli katoamisen syy on todistettavasti asiakkaasta johtumaton.

Muut ehdot

Laitteiden edelleenvuokraaminen on ehdottomasti kielletty.

Laitteita ei saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle.